Tel: 0-7727-8852 | Mail: niyavadee.s@psu.ac.th


รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด

11 / ต.ค. / 2559


โรงแรมดับเบิ้ลยู รีทริท เกาะสมุย

รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

22 / ส.ค. / 2559


บริษัท ไทยออปโป้ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา

บริษัท ไทยออปโป้ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา

9 / ส.ค. / 2559


บริษัท ไซเทค สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานงาน

บริษัท ไซเทค สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน

15 / มิ.ย. / 2559
ประกาศแจ้งผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (เศรษฐศาสตร์) 6 ส.ค. 55

นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดหรือผลตอบรับได้ที่พี่กุ๊ก

8 / ส.ค. / 2555


ประกาศแจ้งผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (ภาษา) 6 ส.ค. 55

นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดหรือผลตอบรับได้ที่พี่กุ๊ก

8 / ส.ค. / 2555

สรุปยอดรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน คณะศิลป์ศาสตร์สำหรับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา/นิเทศ

สรุปยอดรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน คณะศิลป์ศาสตร์สำหรับอาจารย์ผู้ประสาน/นิเทศ

27 / ม.ค. / 2553


ประกาศแจ้งผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (ผลิตฯ) 6 ส.ค. 55

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของใบตอบรับได้ที่พี่กุ๊กค่ะ

6 / ส.ค. / 2555

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด่วน!

หน่วยงานที่ฝากข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

20 / ม.ค. / 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041