หมวดหมู่ MOU

เรื่อง : MOU ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
โดย : kannikar.t
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 1.18 KB

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

ทำขึ้นเมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานเข้าชม : 322
ดาวน์โหลด : 1905 อันดับล่าสุด

      MOU บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด 19 / ม.ค. / 2565
      MOU สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 19 / ม.ค. / 2565
      MOU ห้างหุ้นส่วน เอ็น เอส ที แทรเวลเลอร์ 19 / ม.ค. / 2565
      MOU เขาสก กรีน วัลเล่ย์ รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม 19 / ม.ค. / 2565
      MOU บริษัท ตรวจสอบบัญชีท๊อปไฟว์ จำกัด 19 / ม.ค. / 2565