ข่าวเด่น
ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย คุณดุสิต น่วมนวล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แลพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร (ชั้น 2) สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เข้าชม : 1489


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 15 / มิ.ย. / 2564
      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 15 / มิ.ย. / 2564
      ประกาศงดให้บริการ 22 / มี.ค. / 2563
      ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 15 / ส.ค. / 2562
      ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 15 / ส.ค. / 2562