ข่าวเด่น
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564

อังคาร ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
ที่นักศึกษาสหกิจศึกษา คว้ารางวัลระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564


เข้าชม : 528


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 15 / มิ.ย. / 2564
      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 15 / มิ.ย. / 2564
      ประกาศงดให้บริการ 22 / มี.ค. / 2563
      ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 15 / ส.ค. / 2562
      ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 15 / ส.ค. / 2562