ข่าว สหกิจศึกษา / ฝึกงาน คณะวิทย์ฯ
ประกาศแจ้งผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (ผลิตฯ) 6 ส.ค. 55

จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 1904


ข่าว สหกิจศึกษา / ฝึกงาน คณะวิทย์ฯ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศแจ้งผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (เศรษฐศาสตร์) 6 ส.ค. 55 8 / ส.ค. / 2555
      ประกาศแจ้งผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (ภาษา) 6 ส.ค. 55 8 / ส.ค. / 2555
      ประกาศแจ้งผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (ผลิตฯ) 6 ส.ค. 55 6 / ส.ค. / 2555
      ประกาศแจ้งผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (ผลิตฯ) 12 / ก.ค. / 2555
      แจ้งชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาฝึกงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 / ก.ค. / 2555