ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา

พุธ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 2760


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      โรงแรม ไอบิส ภูเก็ต หาดกะตะ รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน 18 / ต.ค. / 2562
      ร่วมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 / ส.ค. / 2562
      บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 9 10 / ม.ค. / 2560
      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา 4 / ม.ค. / 2560
      รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา 23 / ธ.ค. / 2559