ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ร่วมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


20 มิถุนายน 2562 งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษ (ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์) และหัวหน้าสาขาการจัดการ (ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง) พร้อมด้วยตัวคณาจารย์ทั้ง 2 คณะ ประชุมร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการจัดตั้งการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตร บธ.บ.(พัฒนาธุรกิจ)เข้าชม : 803


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      โรงแรม ไอบิส ภูเก็ต หาดกะตะ รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน 18 / ต.ค. / 2562
      ร่วมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 / ส.ค. / 2562
      บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 9 10 / ม.ค. / 2560
      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา 4 / ม.ค. / 2560
      รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา 23 / ธ.ค. / 2559