ระบบขออนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยธุรกิจ
ประเภทเงินอุดหนุนโครงงานนักศึกษาส่วนงาน โครงงานนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โทร.8852 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

*** กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก !!!มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่ kannikar.t@psu.ac.th


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.077-278-801 โทรสาร 0-7735-5041