ข่าวเด่น
ประกาศงดให้บริการ

อาทิตย์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563


ประกาศงดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ในเวลา 13.00 น. - 16.30 น.

เข้าชม : 805


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 15 / มิ.ย. / 2564
      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 15 / มิ.ย. / 2564
      ประกาศงดให้บริการ 22 / มี.ค. / 2563
      ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 15 / ส.ค. / 2562
      ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 15 / ส.ค. / 2562